błędne zapytanie SELECT o.d164pow, o.id_oferty, o.d10, o.d11, o.d13, o.d48, o.d300, o.d128, o.d61, o.d36, o.d43, o.description_, o.description__short, o.naglowek_, o.d307, o.d93, o.d94, o.sygnatura_wlasna, o.d79, o.d49, o.ukryjcene, o.sypialnie, o.d83, o.d18, o.d36baza, o.d62, o.d62parter, o.d63, o.d22, o.d21, o.walutawiodaca, o.d58, o.d71, o.prad, o.gaz, o.kanalizacja, o.wodociagi, o.mapaszerokosc, o.mapadlugosc, o.cenaniski, o.d10czas, o.kalendarzrezerwacji, o.lokatorow, o.d23, o.inwestycja, s.naglowek AS statuswlaczony, s.kom_ AS statusnaglowek FROM oferty AS o JOIN ofertyrodzaje AS s ON o.d26=s.nazwarodzaju_polski JOIN notatnik AS n WHERE s.widoczny='1' AND o.usunieta='0' AND o.id_oferty=n.id_oferty AND n.ses_id='' AND 1=1 GROUP BY o.id_oferty ORDER BY o.datawpisu DESC